´T TUSSENLICHT 
/


Bureau voor next step vraagstukken

 

"All journeys have secret destinations of which the traveler is unaware"
  Martin Buber (Ich und Du)

Vrije geest met een andere kijk

Vrije geest met een andere kijk

Hubert Jehee - Gevormd door de Haagse straat, de later ontdekte vluchtelingenlijnen in mijn familie en een carrière als manager van veranderingen en consultancyteams binnen de overheid en het bedrijfsleven, pak ik nu de cadeautjes uit voor ieder die toe is aan het ontspannen innemen van een nieuwe plek in de samenleving. Hierbij blijf ik de nieuwsgierige en delende reiziger en sherpa die steeds weer opties weet te ontdekken, te benoemen, aan te reiken en in te brengen. Geïnspireerd door de zienswijzen van Martin Buber, Nietzsche, Lao Zi en Franz Buber en in speciaal bewogen voor het ongeziene potentieel van welke afkomst dan ook.

Bestuurder, programmamanager, organisatie- en veranderkundige, strategisch adviseur,
  compassievolle steun in meer dan veertig organisaties binnen de overheid en het bedrijfsleven
Diverse managementopleidingen (Buitenlandse Zaken, Justitie, MSP, Hewlett Packard, e.a.)
Master/coach Systeemdynamiek in families en organisaties en NLP (Hellingerinstituut, Plata Foundation)
Specialist Transactionele analyse en talentmanagement (Kouwenhoven/TMA)
Thuis in ecologische oplossingsrichtingen en principes (Natuur, Reiki, healing, e.a.)
En ten diepste een sociaal activist die zich steeds weer nieuwe ervaringen aangaat ...

Contact / info
E-mail:  Hubert.Jehee@gmail.com
Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/hubertjehee

Kvk        67801943
Btw-ID  NL001368029B22 

AVG Verklaring
Persoonsgegevens worden alleen vastgelegd voor contracten en facturen.
Deze documenten zijn niet toegankelijk voor derden, tenzij van overheidswege wettelijk verplicht.