HET TUSSENLICHT 
/


 EEN NATUURLIJKE KIJK OP ZAKEN

 

"All journeys have secret destinations of which the traveler is unaware"
  Martin Buber

Vrije geest met een andere kijk

Vrije geest met een andere kijk

Hubert Jehee - Gevormd door de Haagse straat en met een carrière als programmamanager, bestuurder en organisatiekundige, pak ik nu de cadeautjes uit voor organisaties die oog hebben voor de ontplooiing van het menselijke potentieel. Hierbij ben ik de reiziger en sherpa gebleven die de niet-geziene opties weet te ontdekken en in te brengen, handelend vanuit de collectieve meerwaarde en wat hiervoor nodig is (gelijkwaardigheid, verbinding, voeding en onvoorwaardelijke steun).

Contact / info
E-mail:  Hubert.Jehee@gmail.com
Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/hubertjehee

Kvk        67801943
Btw-ID  NL001368029B22 

AVG Verklaring
Persoonsgegevens worden alleen vastgelegd voor contracten en facturen. Deze documenten zijn niet toegankelijk voor derden, tenzij van overheidswege wettelijk verplicht.