In ontspanning verder
/


Praktijk voor Next step vraagstukken

 


PALET VOOR EEN TWEEDE LEVEN

Vanuit een sterke sociaal maatschappelijk hart, sta ik voor een inclusieve samenleving waar mensen in hun puurheid en verschillen gezien en gewaardeerd worden. Hierbij combineer ik functies als bestuurder en veranderkundige met mijn inzet als Reiki-practitioner en persoonlijk anker/baken voor mensen en organisaties die toe zijn aan een vervolgstap.

OPLOSSING IN ONBEHAGEN

Iedereen komt wel eens op een kruispunt waar de bekende richtingwijzers ontbreken. Situaties van onrust waar het oude gewoon niet meer voor je werkt, de stress toeneemt en waar je misschien ook echt klaar mee bent. Dan is het fijn om even afstand te kunnen nemen van de dynamiek en vanuit ontspanning tot nieuwe levensvormen te komen.

T TUSSENLICHT

Zichtbaar maken waar het potentieel wordt overschaduwd door vaste denkpatronen. Toevoegen van een verwarmde plek voor wat nodig is om de beoogde beweging te maken. En condities scheppen om dit vanuit mentale en fysieke rust ten volle mogelijk te maken. Dat doet en is T Tussenlicht.

IN ONTSPANNING VERDER

Geef jezelf en de samenleving een cadeautje. Kies nu voor een gezonde natuurlijke setting, iemand die jou hierin kan bijstaan en hiermee ook voor de grond van je kinderen.

- In gesprek buiten, evt met Reikibehandeling
- Procesbegeleiding anders

Ik hoor graag van je
Met vriendelijke groet
Hubert